حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص طرح مجلس درباره واردات خودرو اظهار کرد: واردات خودرو می‌تواند به تقویت عرضه در بازار کمک کند ولی نوع دستور العمل‌ها برای تنظیم واردات مهم است. در حال حاضر شورای رقابت مسئول تنظیم این واردات شده که با طرح‌هایی مثل قرعه کشی خودرو نشان داده که تدابیر خوبی را در نظر نمی‌گیرد.

وی گفت: ارزان ترین خودرویی که وارد شود به دلیل محدودیت در بازار با افزایش قیمت رو به رو می‌شود و نمی تواند با خودروهایی به طور معمول مردم استفاده می‌کنند مانند تیبا یا پژو وارد رقابت شود. بنابراین دولت باید با نگاه تعرفه‌ای شرایط واردات را تنظیم کند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: این که مجوز واردات خودرو به چه کسی داده می شود هم مهم است چون ممکن است منجر به رانت و امضای طلایی شود. نباید شرایط به شکلی باید که اولین وارد کننده با استفاده از رانت بیشترین سود را ببرد.