بهرام شهریاری، عضو انجمن قطعه سازان خودرو با مبهم ناپخته دانستن طرح واردات خودروی مجلس به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: این طرح مبهم است و پشتیبانی ندارد. همین الان خودروی هیوندایی که در کشور وجود دارد به دلیل نداشتن تعمیرگاه‌های تخصصی و قطعات با مشکل رو به رو است. واردات خودرو بدون پشتیبانی امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به نظر وزیر صمت دولت سیزدهم در مورد واردات خودرو گفت: آقای فاطمی امین با واردات خودرو مخالف است و همین مسئله به ابهامات طرح مجلس می‌افزاید. با توجه به محدود بودن صادر کنندگان خودرو معلوم نیست، قرار است چه خودروهایی با چه تنوعی وارد شوند، بنابراین طرح مجلس نه تنها روی بازار خودروی داخلی بلکه روی بازار خودروی خارجی هم تاثیری ندارد.

شهریاری گفت: با توجه به این که عده کمی از مردم از خودروی خارجی استفاده می‌کنند، رسیدگی به این طرح در مجلس کار چندان اصولی به نظر نمی رسد.