به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران، درحالی طی ۴ ماهه ابتدایی امسال کل واردات کشور به لحاظ ارزش رشد ۵۲ درصدی و به لحاظ وزنی رشد ۲۱ درصدی داشته، که در این مدت واردات کالاهای سرمایه‌ای به لحاظ وزنی رشد ۴۸ درصدی و به لحاظ ارزش نیز رشد ۵۱ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: در این مدت کالاهای مصرفی به لحاظ ارزش ۷۶ درصد و به لحاظ وزنی ۳۹ درصد رشد داشته است. در این مدت واردات کالاها واسطه‌ای نیز به لحاظ وزنی ۴۷ درصد و به لحاظ ارزش نیز ۱۶ درصد رشد داشته است.