معاون امور تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران، با انتقاد از تاخیر وزارت جهاد کشاورزی در جمع بندی طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی، گفته است که با رعایت این الگو، دستکم ۳۰ درصد در مصرف آب کشاورزی کشور، صرفه جویی خواهد شد.

محمد حاج رسولیها در گفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشت که طرح الگوی کشت در وزارت جهاد کشاورزی سرانجام در انتهای سال گذشته جمع بندی شده هر چند که این جمع بندی با تاخیر همراه بوده و هنوز به استان‌ها برای اجرا ابلاغ نشده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۷۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بخشی از دلایل این ازدیاد مصرف ناشی از عدم رعایت الگوی کشت بوده و دلیل دیگر هم این است که آب به عنوان یک نهاده  تولید در بخش کشاورزی لحاظ نمی‌شود.