به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی گروه ایران‌‌خودرو، این گروه در سال ۱۳۹۹ برای تحویل ۳۳۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه خودرو از مشتریان خود پیش‌دریافت اخذ کرده است.

طبق اطلاعات صورت مالی تا زمان تنظیم اطلاعات صورت مالی که تیرماه سال جاری است، ایران‌خودرو ۹ هزار و ۱۶۲ دستگاه از تعهدات سررسید شده را تحویل نداده است.