به گزارش «نود اقتصادی»، ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ که دولت دوازدهم آخرین روزهایش را طی می‌کرد، قیمت خودرو در بازار آزاد در سطحی بود که هیچ کس فکر نمی‌کرد ۸ سال بعد در پایان دولت روحانی، همه حسرت آن روزها را بخورند.

۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ قیمت تندر فقط ۳۵ میلیون تومان بود، خودرویی که امروز ۳۳۵ میلیون تومان است، یعنی در دولت روحانی ۳۰۰ میلیون تومان گران شده است!

پراید ۱۱۱ هم در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ ۱۸.۲ میلیون تومان بود، خودرویی که امروز ۱۳۹ میلیون تومان است، یعنی در دولت روحانی پراید ۱۱۱ بیش از ۱۲۰ میلیون تومان گران شده است.

قیمت پژو ۲۰۷ اتومات هم در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ ۵۶ میلیون تومان بود که امروز در روزهای پایانی دولت روحانی به ۳۸۶ میلیون تومان رسیده یعنی ۳۳۰ میلیون تومان گران شده است.