به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ ایران درحالی یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده بود که این میزان با کاهش ۱۴.۵ درصدی در سال جاری به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است.

 قابل ذکر است این وضعیت درحالی رخ داده که آثار شیوع کرونا به طور قابل‌توجهی در تجارت خارجی تعدیل شده است.