به گزارش «نود اقتصادی» یکی از دلایل کیفیت پایین و سطح پایین نوآوری در اغلب شرکت‌های ایرانی، بی‌توجهی به موضوع هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه است.

براساس گزارش شرکت خودروسازی سایپا این شرکت در سال ۱۳۹۹ درحالی بیش از ۳۸۳ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۲۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان فاکتور فروش داشته که هزینه تحقیق و توسعه این شرکت طی سال گذشته فقط یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان یا معادل ۰۰۶/. درصد درآمد شرکت از فروش خودرو بوده است.

قابل ذکر است سهم ۰۰۶/. درصدی هزینه تحقیق‌وتوسعه از فروش شرکت سایپا درحالی است که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا ۳ تا ۵ درصد فروش خود را به تحقیق‌وتوسعه  اختصاص می‌دهند.