به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا امروز در حالی ثابت ماند که دلار و سکه افت قیمت را تجربه کردند.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ثابت ماند و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۱۹,۵۰۰ (یک میلیون و نوزده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۱۹,۵۰۰

۰.۰۰

۰

11:41

۱,۰۱۹,۵۰۰

-۴۵,۹۰۰.۰۰

-۴.۵۱

روز قبل

۱,۰۶۵,۴۰۰

-۱۵,۵۰۰.۰۰

-۱.۴۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۴,۴۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و چهارده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۵۵۰ (بیست و سه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۵۵۰

-۴۵۰.۰۰

-۱.۹۲

11:40

۲۴,۰۰۰

-۳۴۰.۰۰

-۱.۴۲

روز قبل

۲۴,۳۴۰

۲۳۰

۰.۹۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۱.۵ درصدی، از ۶,۵۵۰ (شش هزار و پانصد و پنجاه ) تومان به ۶,۴۵۳ (شش هزار و چهارصد و پنجاه و سه ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,200,000 (ده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

-۱۱۰,۰۰۰.۰۰

-۱.۰۸

11:40

۱۰,۳۱۰,۰۰۰

-۴۹۵,۰۰۰.۰۰

-۴.۸۱

روز قبل

۱۰,۸۰۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۲۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۴۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۶.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۴۷۰,۰۰۰

-۳۶۰,۰۰۰.۰۰

-۶.۵۹

11:42

۵,۸۳۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۳۵

روز قبل

۵,۸۵۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۵۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۸۵۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۵۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد