به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار ایران امروز پایین آمد.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۹ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۵۹

۴.۸۰

۰.۲۵

09:00

۱,۸۵۴

-۹.۸۰

-۰.۵۳

روز قبل

۱,۸۶۴

-۱۴.۲۰

-۰.۷۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۲ درصدی، از ۱,۰۷۴,۲۰۰ (یک میلیون و هفتاد و چهار هزار و دویست ) تومان به ۱,۰۶۹,۸۰۰ (یک میلیون و شصت و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۶۹,۸۰۰

-۴,۴۰۰.۰۰

-۰.۴۲

11:21

۱,۰۷۴,۲۰۰

۵,۳۰۰

۰.۴۹

روز قبل

۱,۰۶۸,۹۰۰

-۷,۶۰۰.۰۰

-۰.۷۲

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۳۹,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۰۰۰

-۴۰.۰۰

-۰.۱۷

11:21

۲۴,۰۴۰

۱۲۰

۰.۴۹

روز قبل

۲۳,۹۲۰

-۵۰.۰۰

-۰.۲۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی، از ۶,۵۵۰ (شش هزار و پانصد و پنجاه ) تومان به ۶,۵۴۸ (شش هزار و پانصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,640,000 (ده میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۶۴۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۴۷

11:21

۱۰,۶۹۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۰.۷۹

روز قبل

۱۰,۶۰۵,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۴۸

۲ روز پیش

منبع: دنیای اقتصاد