به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا امروز در بازار ایران در حالی پایین آمد که دلار و سکه گران شدند.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۴ (یک هزار و هشتصد و نود و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۹۴

۱

۰.۰۶

09:00

۱,۸۹۳

-۰.۰۸

روز قبل

۱,۸۹۴

۲

۰.۱۱

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۰۷۹,۸۰۰ (یک میلیون و هفتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۰۷۹,۱۰۰ (یک میلیون و هفتاد و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۷۹,۱۰۰

-۷۰۰

-۰.۰۷

11:26

۱,۰۷۹,۸۰۰

-۶,۷۰۰

-۰.۶۳

روز قبل

۱,۰۸۶,۵۰۰

۷,۲۰۰

۰.۶۶

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۶۷۷,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۰۴۰ (بیست و چهار هزار و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۰۴۰

۱۶۰

۰.۶۶

11:19

۲۳,۸۸۰

-۱۰۰

-۰.۴۲

روز قبل

۲۳,۹۸۰

۱۵۰

۰.۶۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۲۹,۰۸۸ (بیست و نه هزار و هشتاد و هشت ) تومان به ۲۹,۲۸۵ (بیست و نه هزار و دویست و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۲۸۵

۱۹۷

۰.۶۷

11:20

۲۹,۰۸۸

-۷۱

-۰.۲۵

روز قبل

۲۹,۱۵۹

۹۶

۰.۳۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۳۶ تومان افزایش، ۳۴,۰۱۴ (سی و چهار هزار و چهارده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۰۱۴

۲۳۶

۰.۶۹

11:20

۳۳,۷۷۸

-۱۶۰

-۰.۴۸

روز قبل

۳۳,۹۳۸

۱۵۲

۰.۴۴

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۷ تومان افزایش، ۶,۵۶۷ (شش هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,755,000 (ده میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.65 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۵۵,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۰.۶۵

11:26

۱۰,۶۸۵,۰۰۰

-۲۱۵,۰۰۰

-۲.۰۲

روز قبل

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰

۱.۲۸

۲ روز پیش

منبع: دنیای اقتصاد