به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی کرباسیان، معاون وزیر اسبق صمت اظهار داشت: اینکه مطرح می‌شود کالا در گمرک مانده و گمرک مقصر است باید بگوییم گمرک در این موضوع قصور حداقلی دارد و بیشتر رسوبی که در گمرک ایجاد شده به دلیل اختلاف‌نظری است که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی رخ داده و سیاست‌هایی که در مورد ارز کشور وجود دارد. بدیهی است که بانک مرکزی برای کنترل تبادل ارز باید سیاست‌های ارزی‌ای را تعیین کند.