به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز روند نزولی را تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۳ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و سه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۵۳

۹

۰.۴۶

09:00

۱,۸۴۴

۵

۰.۲۶

۲ روز پیش

۱,۸۳۹

۱۳

۰.۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۶۴ درصدی، از ۱,۰۲۶,۲۰۰ (یک میلیون و بیست و شش هزار و دویست ) تومان به ۱,۰۱۹,۷۰۰ (یک میلیون و نوزده هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۱۹,۷۰۰

-۶,۵۰۰

-۰.۶۴

11:54

۱,۰۲۶,۲۰۰

۲۶,۱۰۰

۲.۵۴

روز قبل

۱,۰۰۰,۱۰۰

۱۶,۱۰۰

۱.۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۴۲۳,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۱۳۰ (بیست و سه هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۱۳۰

-۱۱۰

-۰.۴۸

11:21

۲۳,۲۴۰

۶۲۰

۲.۶۶

روز قبل

۲۲,۶۲۰

۲۸۰

۱.۲۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۹۰ تومان کاهش، ۶,۲۹۰ (شش هزار و دویست و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,185,000 (ده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۱۸۵,۰۰۰

-۱۲۰,۰۰۰

-۱.۱۸

11:52

۱۰,۳۰۵,۰۰۰

۹۰,۰۰۱

۰.۸۷

روز قبل

۱۰,۲۱۴,۹۹۹

۲۶۹,۹۹۹

۲.۶۴

۲ روز پیش

منبع:دنیای اقتصاد