به گزارش «نود اقتصادی»، سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: برخی مصوبات سران قوا درباره بورس مانند تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه یا انتشار اوراق تبعی از طریق صندوق توسعه بازار سرمایه با تاثیر مثبت در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از اجرا همراه خواهند بود، اما برخی دیگر از این مصوبات در بلندمدت تاثیر خود را در بازار نشان خواهند داد.

عضو شورای عالی بورس گفت: بازار می تواند تا پایان سال بازدهی بهتری را نسبت به سایر بازارها داشته باشد. این موضوع باید مدنظر باشد که نیمی از معاملات بازار در سال جاری در اختیار دولت بعدی قرار داد که باید دید چه عکس العمل هایی را نسبت به بازار نشان می دهند، زیرا صحبت های مطرح شده از افراد کاندیداهای بالقوه و بالفعل ریاست جمهوری همیشه در بازار با تاثیر همراه بوده اند.

اسلامی بیدگلی بیان کرد: اکنون دو ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته، اما بازار با بازدهی چندان معقولی همراه نبوده است که امیدواریم با اتخاذ سیاست های مناسب بتوانیم شاهد روزهای بهتری در بازار باشیم.