به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در زمستان ١٣٩٩ به ۹۷/۲ درصد رسیده است.

در بین تمامی گروه‌های مختلف، گروه «سنگ» با ۱۳۹/۹ درصد بیشترین و گروه «خدمات»  با ۴۰/۳  درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‌اند. تورم سالانه منتهی به زمستان سال ١٣٩٩ نیز به ۷۶/۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ که حدود ۵۹/۶ درصد بوده رشد ۱۶/۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

در بین گروه‌های مختلف نیز، بیشترین نرخ تورم سالانه مربوط به گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۱۱۹/۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ۳۵/۲ درصد افزایش متعلق به گروه «خدمات» بوده است.

لازم به ذکر است تورم سالانه ۷۶/۴ درصدی سال ۱۳۹۹ درحالی است که این مقدار در اوج تحریم‌های قبلی یعنی سال ۱۳۹۱ حدود ۳۶/۷ درصد و در سال ۱۳۹۲ نیز حدود ۲۳/۸ درصد بوده است. به‌عبارتی تورم نهاده‌های ساختمانی در دولت روحانی ۲ برابر دولت قبل از خود است.