به گزارش «نود اقتصادی»، محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر اظهار داشت: طبق قانون استخراج رمز ارز به دو صورت انجام می‌شود که نخست با مجوز و دومی بدون مجوز است. بر این اساس گروه اول قانونمند است و در ساعت اوج بار با ما همکاری لازم را انجام می‌دهند، اما گروه دوم مصمم به اجرای کاهش بار برق نیستند و این تشدید ما را دو چندان می‌کند و به شدت با این افراد برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: متاسفانه هر دستگاه رمز ارز غیر مجاز معادل ۲۰ دستگاه تنفس مصنوعی برق مصرف می‌کند و این می‌تواند برای کشور به خصوص بیماران کرونایی خطر آفرین باشد.