اخبار شرکتها-کسب و کارها برای ادامه حیات خود به مشتری نیاز دارند. اما مشتری را چگونه می‌توان به کالا یا خدمات خاص جذب کرد؟ اولین جوابی که به ذهن می‌رسد برندسازی است.

کارشناسان معتقدند، نام و نشان تجاری نیست که یک برند را قوام می‌بخشد، ادراک مصرف‌کننده و تداعیات ذهنی او هنگام مواجهه با نام و نشان تجاری، برند را تعریف می‌کند. چه اینکه بر اساس آنچه سه تحلیل‌گر برند و ارتباطات در نشست نشریه «راینو» بیان کردند: «هر چه تصویر ذهنی مصرف‌کننده قدرتمندتر باشد، ادراک او از ارزش خرید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن، وفاداری مشتری به دلیل ایجاد مطلوبیت ذهنی بالاتر برای اوست. نام برند، نقش بی‌بدیلی در این تصویر ذهنی دارد».

حسن محمدی:
درخصوص مسیر برندسازی در بازار اپراتورها باید بگویم با توجه به این که در مجموع سه اپراتور در کشور فعال هستند، به نظر می‌رسد رقابت در این فضا کار ساده‌ای‌ است اما این شرایط هم پیچیدگی‌های خود را دارد.

برندی مثل رایتل به حل یک مفهوم ذهنی در مجموع مخاطبین نیاز دارد. اینکه لزوما خط ۹۱۲ داشتن به کسی تشخص نمی‌بخشد. این مفهوم از سال‌های گذشته تاکنون شکل گرفته و روی آن فضاسازی شده‌است. برندهای بعدی خیلی سخت‌تر امکان رویارویی و رقابت با این مفهوم را داشتند. 


صفا صیرفی:

در وضعیتی قرار داریم که جامعه چنین توقعی از کسب و کارها دارد. مخاطب کیفیت را آن تجربه و راه حل خوبی که دریافت می‌کند و مشکلش حل می‌شود، می‌داند. هنوز بسیاری در صنایع متوسط برند را لوگو، نام و نشان تجاری می‌دانند. درحالی‌که برند یک مفهوم است، آن مفهومی که در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد.


حسین مستقیمی:

تصور من این است که شرکت‌های ایرانی و به خصوص مدیران باید به یک درک جمعی برسند که خواهی- نخواهی برند ساخته می‌شود. یعنی هرکاری که انجام دهیم مشتری یک تجربه ذهنی از ما دریافت می‌کند.