به گزارش «نود اقتصادی»، ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: شکی نیست که در شرایط حاضر به جهت قطع زنجیره کرونا باید به تعطیل کردن بنگاهها و مشاغل غیرضرور بپردازیم ولی آیا به این مساله فکر کرده ایم که چند میلیون کارگر در مشاغل غیرضرور با مشکل مواجه می شوند و خانواده هایشان چگونه امرار معاش می کنند؟

وی بیان کرد: آیا در این ۱۴ ماهی که با بیماری کرونا در کشور مواجه بوده ایم به این مساله فکر کرده ایم که شاید کارفرمایی نسبت به حفظ جان و سلامت نیروی کار خود در محیط کار بی توجه بوده و آن کارگاه را در اولویت بازدید و بازرسی قرار داده ایم؟