به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد دولت روحانی رکورددار بالاترین کاهش صادرات نفت ایران در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

️طبق این آمارها، دولت روحانی با صادرات روزانه ۴۲۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۸، بدترین عملکرد را در صادرات نفت طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ داشته است.

️آمارهای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد تا قبل از دولت روحانی کمترین مقدار صادرات روزانه نفت ایران به سال‌های آغازین جنگ تحمیلی یعنی سال ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ برمی‌گردد که ایران به ترتیب ۷۷۰ هزار و ۷۹۰ هزار بشکه صادرات نفت داشته است. در تحریم‌های گسترده دوره دولت احمدی‌نژاد نیز کمترین صادرات نفت ایران روزانه حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه و مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است که بازهم نیمی از سال مربوط به مدیریت دولت روحانی است.

قابل ذکر است کارشناسان انرژی یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات نفت ایران در دولت روحانی را رها کردن تجربیات دولت‌های قبل در دورزدن تحریم‌های نفتی و همچنین افشای کانال‌های دور زدن تحریم و انتقال پول به کشور در پسابرجام می‌دانند.