به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: امسال با پدیده جدید در مصرف برق کشور روبه رو هستیم که آن هم گسترش ماینر‌ها و مراکز استخراج رمز ارز‌های غیر مجاز است و طبق برآورد‌ها در این بخش ۶۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شده است.

وی بیان کرد: امسال ۳۴ درجه مخازن آبی نیروگاه‌های برق آبی کاهش پیدا کرده است که این موضوع باعث شده است که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برق آبی ۳۲۰۰ مگاوات کاهش پیدا کند. با برنامه ریزی‌های انجام شده و صرفه جویی مردم امیدواریم امسال در تابستان خاموشی نداشته باشیم.