به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه اظهار داشت: تولیدکنندگان جوجه یکروزه در ۸ ماه ابتدایی سال گذشته با ۱۵۰۰ تومان کمتر از قیمت مصوب جوجه خود را به فروش رساندند و ضرر و زیان ۱۴۰۰ میلیارد تومانی به تولید کنندگان تحمیل شد.

وی بیان کرد: بارها در کارگروه تنظیم بازار  تامین این ضرر و زیان در سال گذشته  مورد تصویب قرار گرفت ولی متاسفانه تا کنون علیرغم پیگیری و مکاتبات هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و تعدادی از تولیدکنندگان با این ضرر و زیان امکان بازگشت به صحنه تولید را ندارند و از صحنه تولید خارج شدند و خروج آنها نیز تولید جوجه را تحت الشعاع قرار داده است.