به گزارش «نود اقتصادی»، محمدمهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت اظهار داشت: پارسال مجموع تعهدات استان‌ها در زمینه داخلی‌سازی کالاها، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که در پایان سال گذشته سه میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار (۱۱۰ درصد برنامه تعیین شده) محقق شد.

وی بیان کرد: با توجه به سیاست رسمی وزارت صمت و قانون حداکثر استفاده از توان داخل، سعی بر آن است تا واردات احتمالی بعد از لغو تحریمها فقط در حوزه فناوری‌های پیشرفته بوده یا در حوزه‌هایی باشد که شرکت‌های داخلی را توانمندتر کرده و در تولید محصولات کیفی‌تر یاری برساند.