به گزارش «نود اقتصادی»، حسن روحانی، رییس‌جمهور اظهار داشت: باید همه تلاش کنیم جنگ اقتصادی را قطع کنیم. برخی می‌گویند دست ظالم باید قطع شود ولی در اردیبهشت و خرداد کراهت دارد، بگذارید به تیر ماه و اینها برسیم بعد! از مذاکره وین نترسید . انقدر نگرانید که زود به نتیجه برسد و در انتخابات موثر باشد انقدر هم زود نمی‌شود، نگران نباشید.