ببینید:
حسن روحانی چه بلایی سر اقتصاد ایران آورد
در ۸ سال اخیر از آموزه های علم اقتصاد فاصله گرفته اند(۱)
هیچ کس امروز نمیتواند بگوید وضع اقتصاد ما بهتر از سال ۹۲ است(۲)
آقای روحانی با ادبیات اشتباه و بخاطر اینکه حمایت غرب را داشته باشد، رابطه ما را با چین، روسیه و کشورهای همسایه مخدوش کرد(۳)
روحانی سال ۹۲ وقتی گفت خزانه خالیست، خزانه را با خزینه اشتباه گرفته بود(۴)
یکی از مهمترین دلایل افزایش شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر، حاکم شدن تجار بر مردم است (۵)
در این دولت واردکنندگان خودشان تنظیم بازار را به دست گرفته‌اند (۶)
در ۸ سال حکومت دیپلمات‌ها، تحریم‌ها بیشتر شد، معنی اش این است که اینها حتی دیپلماسی هم بلد نیستند(۷)
سال ۹۲-۹۱ ما را بخاطر افزایش نقدینگی می‌زدند، بدتر از آن سال‌ها نصیبشان شد (۸)
برادر رئیس جمهور و معاون اول کدام دولت دستگیر و محاکمه شده است؟(۹)
آقای روحانی شما مگر به مردم کلید نشان ندادی که قفل‌ها را باز خواهی کرد؟ (۱۰)
دولت آقای روحانی از واقعیات اقتصاد ایران به دور بود و فراموش کرده بود که شرایط اداره کشور تغییر کرده است (۱۱)