دکتر ساسان شاه ویسی ( منتقد پیوستن به FATF ) اظهار داشت: چرا یک رئیس جمهور امنیتی با مرغ و بنزین برخورد ضد امنیتی میکند؟/ مگر پاکستان نمی‌خواست از حق تحفظ FATF استفاده کند؟ چه بلایی به سرش آوردند؟

دکتر مهدی پازوکی (حامی پیوستن به FATF) بیان کرد: آقای روحانی یک عنصر امنیتی است مگر می شود کسی که سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی است کاری کند که گاف به بیگانه بدهد؟/ بعد از پذیرش برجام رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فزاینده شد/ اقتصاد ما توان این که یک احمدی نژاد دیگر به خودش ببیند را ندارد.