به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، ارزش صادرات فرش دستباف ایران (به‌جز گلیم) در ۱۰ماهه امسال به ۵۸ میلیون و ۷۴۵ هزار دلار رسیده که این میزان در مقایسه با صادرات ۶۰ میلیون دلاری مدت مشابه سال ۹۸ کاهش ۲/۶ درصدی نشان می‌دهد.

همچنین رقم صادرات فعلی فرش دستباف در مقایسه با ارزش واردات در ۱۰ماهه سال ۹۶ کاهش ۸۳ درصدی و در مقایسه با رقم صادرات ۱۰ماهه سال ۹۷ کاهش ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.