به گزارش «نود اقتصادی»، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق اظهار داشت: من با تابلو وعنوان ستاد مبارزه با قاچاق مخالفم. نباید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد بلکه باید ستاد تسهیل و روان سازی تجارت باشد. یعنی باید نگاه از حالت نظامی و امنیتی به حمایت از تجارت تغییر کند.

وی بیان کرد: اگر با این طرز تفکر جدید برنامه‌ها را تدوین کنیم، قطعا حداکثر بازدهی را خواهد داشت. البته بحث مبارزه با مافیای پیچیده به جای خود باقی است و اگرما پیشگیری و رجستری را به موقع انجام دهیم، اصلا چنین مافیایی شکل نخواهد گرفت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق افزود: زمانی به رانندگان ما فقط ۲ هزار یورو پرداخت می‌شد که خیلی کم بود و وقتی به استانبول می‌رسیدند، این ارز تمام می‌شد. در جلسه با بانک مرکزی از رئیس بانک مرکزی خواستم که این مبلغ را به ۵ هزار یورو افزایش دهند که باعث تعجب همه شد.

علی مویدی گفت: بسیاری از کامیون‌های ما در راه‌های اروپا ماندند و دیگران به آن‌ها کمک کردند. دلیل اصرار من برای افزایش ارز رانندگان کامیون این بود که وقتی در میان راه پول کم می آورند، مجبور به قاچاق می‌شوند.