به گزارش «نود اقتصادی»، واگذاری معدن سنگ آهن شیطور یزد به مبارکه صحت ندارد و براساس رقم های مناقصه این شرکت در رده سوم قرار دارد. درحالی که برخی منابع خبری نزدیک به فولادسازان از دیشب با هدف تاثیرگذاری بر روند قیمت سهام اعلام کردند معدن سنگ آهن شیطور به فولاد مبارکه واگذار شده اما این خبر صحت ندارد.

پیگیری ما از منابع خبری در وزارت صمت نشان می دهد درصد پیشنهادی فولاد مبارکه در مناقصه این معدن ۹۰ درصد بوده است درحالی که یک شرکت بخش خصوصی با رقم ۹۱ درصد، پیشنهادی بالاتر از فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان داده است.

این عدد به این معنی است که این شرکت ۹۱ درصد از قیمت سنگ آهن  استخراج شده را به دولت پرداخت می کند و ۹ درصد هزینه تولید و سود سرمایه گذاری آن است.

اخیرا لابی فولادسازان دولتی تلاش زیادی را با استفاده از نفوذ خود برای حذف رقبای خصوصی در این مناقصه آغاز کرده‌اند ولی هنوز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برنده نهایی مناقصه را اعلام نکرده است.