خبرنگار «نود اقتصادی» دریافته است که تا لحظه مخابره این خبر، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، استعفای حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار را نپذیرفته است.

نشست شورایعالی بورس اکنون و با دستور کار بررسی استعفای حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حال برگزاری است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ساعاتی پیش استعفای خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود.