به گزارش «نود اقتصادی»، بازار طلا، سکه و ارز امروز را در حالی آغاز کرد که قیمت ها نسبت به دو روز گذشته کاهش یافتند.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۹ (یک هزار و هشتصد و بیست و نه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۲۹

-۱۴

-۰.۷۸

06:00

۱,۸۴۳

-۰.۳۸

روز قبل

۱,۸۵۰

-۰.۲۵

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۷۸ درصدی، از ۱,۰۴۱,۲۰۰ (یک میلیون و چهل و یک هزار و دویست ) تومان به ۱,۰۴۰,۵۰۰ (یک میلیون و چهل هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۰,۵۰۰

-۷۰۰

-۰.۰۷

11:12

۱,۰۴۱,۲۰۰

-۳۷,۹۰۰

-۳.۶۵

۲ روز پیش

۱,۰۷۹,۱۰۰

-۱۸,۹۰۰

-۱.۷۶

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۰۶,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۴۵۰ (بیست و سه هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۴۵۰

-۴۰۰

-۱.۷۱

11:09

۲۳,۸۵۰

-۶۱۰

-۲.۵۶

۲ روز پیش

۲۴,۴۶۰

-۴۴۰

-۱.۸

۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۷۶ درصدی، از ۲۳,۳۴۰ (بیست و سه هزار و سیصد و چهل ) تومان به ۲۳,۱۶۵ (بیست و سه هزار و یکصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۱۶۵

-۱۷۵

-۰.۷۶

11:10

۲۳,۳۴۰

-۶۹۱

-۲.۹۷

۲ روز پیش

۲۴,۰۳۱

-۴۹۴

-۲.۰۶

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۳ درصدی، از ۲۸,۸۸۹ (بیست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد و نه ) تومان به ۲۸,۷۹۶ (بیست و هشت هزار و هفتصد و نود و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۸,۷۹۶

-۹۳

-۰.۳۳

08:37

۲۸,۸۸۹

-۴۳

-۰.۱۵

روز قبل

۲۸,۹۳۲

-۷۹۱

-۲.۷۴

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۵۵ تومان کاهش، ۳۲,۳۸۸ (سی و دو هزار و سیصد و هشتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۳۸۸

-۵۵

-۰.۱۷

08:37

۳۲,۴۴۳

-۱۰۵

-۰.۳۳

روز قبل

۳۲,۵۴۸

-۸۳۲

-۲.۵۶

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۱.۵۲ درصدی، از ۶,۷۲۰ (شش هزار و هفتصد و بیست ) تومان به ۶,۶۲۰ (شش هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۶۲۰

-۱۰۰

-۱.۵۲

11:10

۶,۷۲۰

-۱۵۰

-۲.۲۴

۲ روز پیش

۶,۸۷۰

-۱۰۰

-۱.۴۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۱.۸۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۱۷۰ (سه هزار و یکصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۱۸,۷۴۱ (هجده هزار و هفتصد و چهل و یک ) تومان به ۱۸,۷۲۹ (هجده هزار و هفتصد و بیست و نه ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۵۰ تومان کاهش، ۱۸,۵۳۰ (هجده هزار و پانصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,450,000 (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۴۵۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۴۴

11:10

۱۰,۶۰۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۲.۸۴

۲ روز پیش

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۲.۷۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۷۵۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۷۴

11:11

۵,۸۵۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۸۶

۲ روز پیش

۵,۹۰۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۲.۵۵

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۴ درصدی، از ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان به ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۲۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد