به گزارش «نود اقتصادی» کسری تراز عملیاتی بودجه که تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری را نشان میدهد، در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۳۷ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان رسیده است. اما این رقم در لایحه بودجه سال آینده بیش از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم نسبت به کسری تراز عملیاتی سال ۱۳۹۲ رشد ۸/۵ برابری را نشان می‌دهد.

این بدین معنی است که دولت روحانی به‌جای اتکای به درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، تمرکز خود را بر روی فروش اوراق، فروش نفت و منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی گذاشته که منابع پرخطر محسوب می‌شوند.