اخبار شرکتها-«شرانول» امروز  با ٢.۴میلیون حجم صف خرید در قیمت ٣۴هزار و ٩۵١ ریال روبرو بود.

این درحالیست که سایر نمادهای هم گروه این سهم روز جاری معاملات متعادل و بعضاً منفی را تجربه کردند.

گفتنی است نماد ایرانول در بورس در ١٠ روز کاری گذشته بازدهی ١٩ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است.

از نکات قابل توجه دیگر معاملات امروز «شرانل»، حضور ٧۵ درصدی سهامداران حقیقی در میان خریداران این سهم است.