به گزارش‌ «نود اقتصادی»، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: ایران با ۱۵کشور همسایه است که برای تجارت هم فرصت هستند و هم تهدید، اما با یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توان همه تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد. 

وی بیان کرد: از ۱۵کشور همسایه پنج کشور مشتاق انجام تجارت گسترده با ایران هستند که عراق و افغانستان بیشترین سهم را دارند. از این رو با پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای همسایه می‌توان تجارت غیرنفتی را افزایش داد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: پیمان پولی دوجانبه موجب رشد تجارت می‌شود. حذف دلار باعث می‌شود تحریم‌ها دیگر کارایی لازم را نداشته باشد و اکنون کشورهای بزرگ به دنبال حذف دلار از مبادلات تجاری خود هستند. ایران که اکنون در شرایط تحریمی قرار دارد می تواند از پیمان پولی دوجانبه بهره ببرد.