به گزارش «نود اقتصادی»، عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها در ستاد تنظیم بازار، کمتر از یک هفته دیگر، مرغ به قیمت قبل باز می‌گردد. گزارشی که همکاران وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار دادند این بود که در مقطع مهر ماه جوجه ریزی به اندازه کافی انجام نشده است که دلایل خاص خود را دارد که باید از وزارت جهاد آن را جویا شوید.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع باید ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی می‌شد. این عدد به حدود ۹۰ میلیون قطعه رسید. نتیجه این گپی که به وجود آمد و جوجه ریزی انجام نشد، وضع فعلی بازار است.