به گزارش «نود اقتصادی»، حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که تعطیلات دو هفته‌ای پیش‌رو تاثیری بر روند بازار سرمایه‌ داشته باشد، به هرحال در مدت دو هفته بسیاری از واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند.

وی بیان کرد: شرکت‌ها ماه‌هاست که تحت تاثیر عوامل مختلف عملکردشان تضعیف شده است، بنابراین تعطیلات دو هفته‌ای نمی‌تواند اثری بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اقتصاد کشور مدت‌هاست که تحت تاثیر مشکلات ناشی از تحریم، کرونا و مشکلات داخلی است و دوره قرنطینه تاثیری بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار بورس نخواهد داشت.