به گزارش «نود اقتصادی»،‌ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در شرایط مخاطره آمیز موجود کسی بهتر از آقای روحانی نمی توانست عمل کند و این نتیجه صندوق رای است و شرایط می توانست خدای نکرده خیلی بدتر از این باشد.

وی بیان کرد:‌این‌ها شعار نیست. اگر گزینه دیگری وجود دارد، مطرح کنید. سوریه شدن یا پاره پاره شدن ایران؟ اگر روحانی نبود، فضای کشور امنیتی بود. اکنون فضا رو به گشایش است.