به گزارش «نود اقتصادی»، رئیس جمهور در شرایطی روز پنجشنبه مراسم تحویل مسکن، یک طرح دولتی از جمله مسکن مهر را برگزار گرد که خودش و دیگر مسئولان ارشد دولت در طول هفت سال گذشته سخت ترین حمله ها را به طرح مسکن مهر روا داشتند.

رئیس جمهور حتی در نقد مسکن مهر عبارتی همچون "ساخت خانه در بیابان"، "قوطی" ، " ساخت خانه با منابع بانک مرکزی و تولید تورم" را به کار برده بود. حالا جالب است که حسن روحانی با افتخار برای تحویل این خانه‌ها مراسم برگزار کرد و در این مراسم با ارائه آمار و ارقام سعی در نوشتن این طرح به نام دولت خودش را داشت!