به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: در موضوع مناقشه بین آقای دژپسند و نهاوندیان، باید دید تعریف و مسئولیت معاون اقتصادی رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد چیست؟ مسلما فردی که باید به مجلس پاسخگو باشد و مسئولیت وزارتخانه اقتصاد را بر عهده دارد و گمرک نیز یکی از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌رود، وزیر اقتصاد است. اختلافات به هر اندازه‌ای که وجود دارد باید درون کابینه حل و فصل شود و از دایره دولت خارج نشود، زیرا علنی شدن آن باعث عدم اعتماد مردم به دولت و در نهایت اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای خواهد شد.