به گزارش «نود اقتصادی»، اعضای شورای شهر تهران دیروز در شرایطی به یک فوریت لایحه افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو و اتوبوس رای دادند که در نیمه نخست سال جاری، نرخ بلیت‌های یادشده ۲۵ درصد افزایش یافته بود. از این رو، در صورت تصویب این لایحه در شورای شهر تهران، میزان افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس در سال جاری به ۵۰ درصد می‌رسد.