به گزارش «نود اقتصادی» طبق آماری که بانک مرکزی ایران از معاملات مسکن شهر تهران در شهریور منتشر کرده، طی یکسال اخیر قیمت مسکن در تهران با افزایش ۹۲ درصدی از متری ۱۲/۷ میلیون تومان در شهریور ۹۸ به ۲۴/۳ میلیون تومان در شهریور ۹۹ رسیده است.

در بین مناطق ۲۲ گانه، قیمت مسکن در منطقه ۱۹ با افزایش ۱۲۹ درصدی از متری ۵/۷ میلیون تومان در شهریور سال گذشته به ۱۳ میلیون تومان در شهریور سال جاری رسیده و رکوردار رشد قیمتی است.

پس از این منطقه، قیمت مسکن در منطقه ۳ با رشد ۱۰۴ درصدی در رتبه دوم، منطقه یک با رشد ۱۰۳ درصدی در رتبه سوم، منطقه ۲۲ با رشد ۱۰۰ درصدی در رتبه چهارم و منطقه ۴ نیز با رشد ۹۹ درصدی در رتبه پنجم بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار دارند. همچنین در مناطق ۲، ۸، ۱۷ و ۵ نیز میزان افزایش قیمت‌ها طی یکسال اخیر از میانگین شهر تهران بیشتر است. 

قابل ذکر است گران‌ترین مناطق تهران نیز شامل مناطق یک، سه، دو، شش و پنج هستند که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در این مناطق طی شهریور سال جاری به ترتیب ۵۰/۸ میلیون تومان، ۴۶/۱ میلیون تومان، ۳۹/۶ میلیون تومان، ۳۴/۳ میلیون تومان و ۳۰/۲ میلیون تومان بوده است.