به گزارش‌«نود اقتصادی»،‌ سیدکمال سیدعلی،  معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم کار اشتباهی است که دولت‌ها در زمان وفور ارز انجام می‌دهند. به دلیل این‌که نرخ ارز در طول سال‌های گذشته متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته اکنون فنر قیمتی آنقدر رها شده که نرخ ارز نیمایی که سال گذشته ۱۱ هزار تومان بود، به بیش از ۲۱ هزار تومان رسیده‌است. 

وی بیان کرد: این به معنای رشد نرخ ارز بیش از تورم است و طبیعتا این موضوع در حال‌حاضر صادق نیست و نرخ ارز خیلی بیشتر از تورم‌های انباشت شده طی سال‌های گذشته افزایش یافته‌است. باید بدانیم کشوری که تورم دارد اما نرخ ارز آن ثابت می‌ماند، در سال‌های بعد باعث بروز مشکل در اقتصاد‌ می‌شود.