به گزارش «نود اقتصادی»،‌ قدرتعلی حشمتیان، مشاور عالی وزارت صمت اظهار داشت: در حال حاضر شاهد هستم که سرپرست وزارتخانه به صورت شبانه‌روز تلاش می‌کند اما اداره وزارت صمت در این آشفته‌بازار با سرپرست به مصلحت کشور نیست.

مشاور عالی وزارت صمت افزود: اگر قرار است مدرس‌خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود، باید هرچه زودتر به مجلس اعلام شود و اگر قرار است فرد دیگری به عنوان وزیر صمت به قوه مقننه معرفی شود، بازهم بهتر است این اقدام سریع‌تر صورت بگیرد.