به گزارش «نود اقتصادی»، با پیگیری رسانه ها، در راستای تسهیل شرایط برای ثبت‌نام متقاضیان خودرو، الزام چک صیادی برای خرید محصولات سایپا و ایران خودرو برداشته شد.

با این حال سوال اینجاست اگر اقوام درجه یک ثبت نام کنندگان خودرو هم دسته چک نداشته باشند، چگونه می‌توانند خودرو ثبت نام کنند.