به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: با یک مقایسه سرانگشتی از روی حقوق پایه میلیون‌ها جوان شاغل و میلیون‌ها جوان بیکارِ جویای کار یا نا امید از یافتن همان کار با حقوق پایه با قیمت ملک در تهران و حتی شهرهای اقماری تهران، می‌توان دریافت متوسط زمان خانه دار شدن یک جوان ۲۵ ساله بین ۴۰ تا ۵۰ سال است.

وی بیان کرد: احتمالا این انسان‌های هم نوع، تازه در روزی صاحب‌خانه خواهند شد، که باید پول آن را خرج دارو و درمان یا پرداخت هزینه‌های استقرار در آسایشگاه سالمندان کنند!