به گزارش «نود اقتصادی»، مجید بیزمارک، مدیرکل همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی وزارت امور خارجه در همایش مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و اوراسیا با محوریت صادرات و ترانزیت یکی از تهدیدها و چالش‌های این روزهای جامعه جهانی را یکجانبه‌گرایی از سوی برخی کشورهای خاص دانست و اظهار داشت: حوادث تأسف‌بار اخیر ناشی از همین دیدگاه است. ایران بیش از هر زمان دیگر آماده همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور است.

وی افزود: توافق با اتحادیه اوراسیا و چندجانبه‌گرایی انتخاب نیست بلکه ضرورت است. دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند نمی‌توانند به تنهایی برای حل مشکلات گام بردارند و در شرایط فعلی چندجانبه‌گرایی امری مسلم و بدیهی است. 

وی تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تجارت با کشورهای همسایه را موجب پویایی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جهت دهی به ظرفیت‌های تولید دانست و گفت: تجارت ترجیحی با اوراسیا اقدامی هوشمندانه بود. طبق آمارهای 2018 این اتحادیه 183 میلیون نفر جمعیت دارد که 753 میلیارد دلار تجارت آنها است و تجارت پنج کشور همسایه 60 میلیارد دلار است که 8 درصد 753 میلیارد دلار محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: بعد از دو سال مذاکره موافقت نامه ترجیحی اردیبهشت 97 به امضا رسید و پس از طی مراحل قانونی و تصمیم دولت، 5 آبان سال جاری شکل اجرایی به خود گرفت. 

مدیرکل همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در این توافق 862 قلم کالا تبادل می‌شود که 502 قلم کالای صادراتی ما و 360 قلم کالای صادراتی اتحادیه با تعرفه ترجیحی است، گفت: باید هم‌زمان رویکردهای دیگری داشته باشیم و تجارت را متنوع کنیم. این تنوع باید در رویه‌های گمرکی، پولی و بانکی، حمل‌و نقل‌های چندوجهی و حتی مبارزه با قاچاق باشد. 

بیزمارک در مورد اهداف این موافقتنامه گفت:‌در راستای اهداف قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده عملکرد تجارت خارجی ما در 9 ماه امسال با کشورهای همسایه 780 میلیون دلار صادرات بوده و 970 میلیون دلار واردات از کشورهای اوراسیا بوده است. از آذرماه تا 20 دی حجم صادرات 250 میلیون دلار بوده که 59 میلیون دلار از تخفیفات تعرفه‌ای استفاده کرده‌ایم. 

منبع: فارس