به گزارش «نود اقتصادی» علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد اظهار کرد: به باور من رئیس جمهور اختیارات لازم را برای حل مشکلات مردم دارد. در حوزه اقتصاد سیاست های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری که سه دسته از سیاست‌های اصلی اقتصاد هستند و همه اقتصاد را می توان با این سه اداره کرد در اختیار ریاست جمهوری است و می‌تواند مشکلات را حل کند. آقای روحانی هم این ابزارها را در چهار سال اول ریاست جمهوری در اختیار داشتند و می‌توانستند از مشکلات امروز پیشگیری کنند.