«نود اقتصادی»- علیرضا تاج بر- صنعت دارو با 15 هزار میلیارد تومان گردش مالی، یک صنعت مهم به شمار می‌رود و از آنجایی که 97 درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود، شکی نیست که این صنعت، یک صنعت استراتژیک به شمار می‌آید.

در حال حاضر، صادرات صنعت داروی کشور، رقم چندان قابل توجهی نیست و طبق آمار گمرک کشور، رقمی کمتر از 200 میلیون دلار بوده، بنابر این صنعت دارو عمدتا واردات محور بوده و مواد اولیه آنهم از کشور هندوستان و اروپا و با ارز یورو وارد می‌شود.

شکی نیست که در یکسال اخیر و با کش و قوس‌های پیش آمده در بازار و نرخ ارز، بهای تمام شده برای شرکت‌های تولیدکننده دارویی بسیار افزایش یافته است.

در کنار معضل ارزی شرکت‌های دارویی، مطالیات معوق و هزینه مالی بالا از دیگر چالش‌های کنونی این صنعت محسوب می‌شود.

دولت در این بین، اصرار دارد که افزایش نرخ دارو وجود نداشته باشد که این امر حاشیه سود این صنعت را رو به کاهش خواهد برد.

صنعت دارو در دنیا حاشیه سود بسیار بالایی دارد، حال آنکه شاخص صنعت داروی کشور در یکسال گذشته، 20 درصد بازدهی منفی داشته است.

از این رو، می‌توان نتیجه گرفت، مادامی که افزایش نرخ و هزینه مالی صنعت دارو مشخص نشود و دولت حمایت‌های لازم را از فعالان صنعت دارو نداشته باشد، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای صنعت دارو متصور بود.

در شرایط فعلی، اقبال بازار بر روی صنایع وابسته به قیمت جهانی و صنایع صادرات محور متمرکز شده  که نرخ فروش آنها به دلار وابسته است.

شکی نیست که ارزش بازار برخی شرکت‌های دارویی با برندهای بسیار معتبر زیر 7 میلیون دلار بوده که با این رقم نمی‌توان حتی یک خط بسته بندی هم خریداری کرد.

دولت باید در این شرایط با شرکت‌های دارویی همراهی بیشتری از خود نشان دهد زیرا بازار سرمایه ارزش بازار آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. جالبتر اینکه برند و دارایی شرکت‌های دارویی، برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری با دید بلند مدت، یک صنعت جذاب به شمار می‌رود.

هر چند که در شرایط فعلی، برای سرمایه گذاران عادی با توجه به اینکه جو روانی بیشتری روی صنایع دلار محور شکل گرفته، صنعت جذابی نیست.

به عبارت بهتر، در کوتاه مدت چشم انداز مثبتی برای صنعت دارو وجود ندارد اما شرکت سرمایه‌گذار حقوقی با دید بلند مدت می‌توانند با توجه به اینکه قیمت سهام در صنعت دارو در کف قیمتی بوده با حرکت به سمت این صنعت نتایج بهتری دریافت کنند.

ناگفته پیداست که هزینه مالی صنعت دارو رو به افزایش بوده و این شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود، چاره‌ای جز پرداخت با ارز یورو را ندارند.

برکنار از این موارد، سه درصد از داروهای مهم و خاص این صنعت که در داخل تولید نمی‌شود از طریق واردات تامین می‌شود.

حمایت از این صنعت در میان مدت به نفع دولت بوده و کشور را از پرداخت یک میلیارد دلار ارز به خارج کشور بی‌نیاز می‌کند.

مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین