به گزارش «نسیم آنلاین»، ارقامی که در قالب شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از سوی بانک مرکزی منتشر شد از نکات جالب توجهی برخوردار است.

طبق جدولی ارائه شده در 9 ماهه اول امسال از مجموع 33 رشته صنعتی، سطح تولید 24 رشته صنعتی افزایش یافته و سطح تولید 8 رشته کاهش یافته است. تولید در رشته تولید داروها و فرآورده‌های دارویی، شیمیایی و گیاهی تغییری نداشته است.

بانک مرکزی سال پایه محاسبه رشد اقتصادی و شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی را سال 1390 قرار داده است و افزایش سطح تولید هر رشته باعث می‌شود عدد از 100 بیشتر شود و اگر عدد کمتر از 100 باشد به معنای پایین‌تر بودن سطح تولید نسبت به سال پایه (1390) است.

بنابراین در 9 ماهه امسال، شاخص تولید تنها 9 رشته صنعتی از سطح سال 90 بیشتر بوده است. به عبارت دیگر سطح تولید در 24 رشته صنعتی از مجموع 33 رشته صنعتی کمتر از سال 90 است.

در صورتی فقط شاخص رشته‌های صنعتی در فصل پاییز را در نظر بگیریم، تعداد رشته‌های صنعتی که شاخص آنها از عدد 100 بالاتر است به عدد 10 می‌رسد و همچنین شاخص کل کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سطح 102.3 قرار می‌گیرد.

اما معمولا بازه‌های زمانی فصلی چندان قایل استناد نیست و بازه زمانی بلند مدت‌تر ملاک ارزیابی‌ها است. توجه به این جزئیات این نکته را حاصل می‌کند که با وجود افزایش 6.8 درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، سطح تولید صنایع بزرگ هنوز به سطح سال 90 نرسیده و علت تفاوت ارقام بیان شده با فضای قابل لمس در صنایع و اظهارات تولیدکنندگان صنعتی در چیست.

* شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی

در جدول بالا صنایعی که شاخص آنها بیش از سطح سال 90 است با رنگ سبز و صنایعی که رشد منفی داشته‌اند با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.