مدیر عامل شرکت کارگزاری "صبا تامین" ارزیابی کرد که بازار سرمایه در شرایط کنونی در فضای نوسانی ماهانه قرار داشته و به نسیم آنلاین گفت که بازارهای سرمایه از لحاظ متغیرهای کلان اقتصادی، بیشتر منتظر کاهش نرخ سودسپرده  بانکی است.

محمود گودرزی در گفتگو با نسیم آنلاین افزود: با  کاهش نرخ سود سپرده بانکی، توجیه ‌پذیری P/E بازار بیشتر خواهد شد و افزود در حال حاضر P/E بازار پول 5.5 و P/E بازار سرمایه 7.5 درصد بوده که نشان از افزایش 2 واحدی P/E بازار سرمایه نسبت به بازار پول است.

گودرزی تصریح کرد که با کاهش نرخ سود سپرده بانکی از 18 به 16 درصد ضمن توجیه پذیری P/E بازار سرمایه بخشی از نقدینگی بانک‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کند.

وی، پیرامون صنعت خودرو در بازار سرمایه هم گفت با توجه به اتفاقاتی که در صنعت رخ داده به نظر نمی‌آید که صورتهای مالی آنها در سال مالی  95 شاهد تغییرات معناداری باشد وهشدار داد که ممکن است در مورد برخی از صنایع خودرویی وضعیت وخیم‌تری هم پیش آید.

مدیر عامل شرکت کارگزاری صبا تامین تاکید کرد که تناسب معناداری بین رشد قیمت سهام خودرویی‌ها و وضعیت بنیادین آنها به چشم نمی خورد.

این فعال بازار سرمایه تاکید کرد که بازار سرمایه منتظر گزارش سه ماهه شرکت‌های بورسی بوده که به نظر نمی‌رسد گزارش‌های سه ماهه آنها تغییرات ملموسی داشته و یا حاکی از رخ دادن اتفاقات معنادار در آنها باشد و نتیجه‌گیری کرد که این امر به معنای آن نیست که نرخ رشد 3 تا 4 درصدی اقتصادی در سال جاری نخواهیم داشت. گودرزی ادامه داد: بیشترین رشد اقتصادی در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت و صعود قیمت جهانی آن خواهد بود.

به گفته مدیر عامل  شرکت کارگزاری صبا تامین در سه ماهه نخست امسال تغییرات ملموسی در صنایع بورسی اتفاق نخواهد افتاد زیرا اگر اتفاقی هم در شرف رخ دادن باشد در نیمه دوم خواهد بود که  باید دید به دلیل برگزاری انتخابات در ایالات متحده، تاثیرگزاری آن بر بازار سرمایه چه خواهد بود.