هوشنگ شجری اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از اجرای سیاست تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی اظهار کرد: این سیاست قبلا امتحان خود را در کشورهای دیگر اروپایی پس داده و اجرای آن در شرایط فعلی که رکود زیادی در جامعه حاکم است، به هیچ وجه به نفع کشور نیست.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل مقداری در شرایط فعلی در شرایط فعلی نه تنها به نفع تولید نیست، بلکه اهرم های تاثیر گذار بر تورم یعنی نقدنگی و پایه پولی را افزایش می دهد و در نهایت تولید کنندگان ما با مشکلات جدیدتری دست و پنجه نرم خواهند کرد.

رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان با تاکید بر رشد 816 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال به نسیم اخیر بیان کرد: در حال حاضر ما نیاز داریم سیستم بانکی کشور را از طریق ذخایر قانونی کنترل کند تا به دنبال آن این حجم نقدینگی که در بازار وجود دارد، مدیریت شود، نه این که با اجرای سیاست تسهیل مقداری عکس این کار را انجام دهیم.

شجری اجرای سیاست تسهیل مقداری را عکس مدیریت نقدینگی و سیستم بانکی در کشور دانست و بیان کرد: اجرای سیاست تسهیل مقداری عکس مدیریت نقدینگی و سیستم بانکی کشور است، زیرا نقدینگی را در بازار آشفته تر می کند و احتمالا بانک مرکزی با اجرای این سیاست باید منتظر ایجاد یک تورم بسیار بالا در ماههای آتی باشد.